Tagastamisõigus

Freya veebipoest ostetud kaubale kehtib teile alates kauba kättesaamisest 14. päevane tagastamisõigus.

Tagastamisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud kaup vastaks tellitule.

  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada meile avaldus e-posti aadressil freya@freya.ee 14. päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
  • Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
  • Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 30. päeva jooksul.
  • Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 30. päeva jooksul.

Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Freya veebipoest tellimise eripära.